Gå til innholdet

Norsk kobber inn i kampen mot koronaviruset: verdens første selvrensende munnbind

Munnbind har de siste månedene gått fra å være noe helsepersonell bruker til å bli en naturlig del av de fleste nordmenns hverdag. Det finnes i hovedsak to typer munnbind: medisinske engangsmunnbind som må kastes etter hvert bruk, og tøymunnbind som kan gjenbrukes etter vask. Uansett materiale kan det å ta av og på munnbindet – på korrekt vis – være vanskelig. Selve munnbindet må nemlig ikke berøres; da kan hendene kontamineres med eventuell smitte fra munnbindets overflate. Kommer hendene så i kontakt med øyne, munn eller nese kan du bli smittet.

Nå er det kommet et nytt munnbind på markedet som gjør hverdagen betydelig enklere og tryggere: Copper Inside-munnbindet. Dette er nemlig verdens første selvrensende munnbind. Copper Inside-munnbindet inneholder norsk kobberoksid som produseres ved Nordox’ fabrikk på Helsfyr i Oslo.

Dobbel kobber-beskyttelse gir sikrere munnbind.

Munnbind er utformet for å først og fremst hindre den som er smittet fra å smitte andre, men også å beskytte friske individer fra å bli smittet. Dette skjer fordi munnbindet fungerer som et filter mellom den som bærer det og omgivelsene. Alle medisinske munnbind, Copper Inside inkludert, har en svært høy filtreringsevne. Det som skiller Copper Inside fra andre medisinske munnbind er kobberbelegget på innsiden og utsiden av munnbindet; dette gjør det tryggere.

Selvrensende munnbind reduserer koronavirus med 99,9 prosent innen 1 minutt, viser studie (1)

Covid-19 forårsakes av SARS-CoV-2-viruset. På vanlige engangsmunnbind kan dette viruset overleve og forbli smittsomt i mange dager (3,4). Kobberoksid-partiklene i Copper Inside-munnbindet derimot har unike antivirale egenskaper som viser seg å redusere mengden aktivt koronavirus med opptil 99,9 prosent innen 1 minutt etter kontakt. I tillegg ser denne effekten ut til å virke over tid. Resultatene fremkommer i en studie prepublisert september 2020, der forskerne infiserte samme kobber-munnbind med koronavirus 7 dager på rad (1).

I mars 2020 testet en forskergruppe hvor lenge koronaviruset kunne leve på ulike flater og materialer, blant annet på kobber og plast. Resultatene ble publisert i New England Journal of Medicine april 2020 og viste at kobber kan være effektivt mot SARS-CoV-2 viruset. Etter fire timer var det ikke lenger smittsomt på kobberoverflaten, mens koronavirus fortsatt var smittsomt på plastoverflaten etter 72 timer (3). I kontakt med dråper slipper kobberet ut kobberioner, og det er disse som nøytraliserer koronaviruset.

Hvorfor reduserer dette munnbindet risiko for smitte bedre enn andre medisinske munnbind?

Det finnes tre årsaker:

 1. Når du berører ditt vanlige engangsmunnbind finnes det en risiko for at hendene dine kan kontamineres med smitte som har lagt seg på maskens overflate. Copper Inside-masken har et lag med kobberoksid på utsiden som fungerer som en virusdrepende hinne.
 2. Det er grunn til å tro at mange bruker engangsmunnbind og stoffmunnbind lengre enn man burde, noe som øker sjansen for smitte. Copper Inside er et munnbind du trygt kan bruke over tid da dette er selvrensende.
 3. Brukte engangsmunnbind er potensielle bakteriebomber. På vanlige engangsmunnbind kan koronaviruset overleve og forbli smittsomt i mange dager. Copper Inside er selvrensende og er trygt å berøre i etterkant av bruk.

Eksperter er positive til kobberoksid i munnbind

– Den største fordelen med et kobbermunnbind er at masken har en antibakteriell overflate. Dette reduserer smitterisikoen når brukeren rører masken mens den er i bruk eller når den tas av. Dette gjør at dette munnbindet gir ekstra beskyttelse ved langtidsbruk og når den berøres, kommenterer Dirk Linke, professor i mikrobiologi ved Universitetet i Oslo.

– Kobber har potente egenskaper. Kobberoksid som inkorporeres i munnbind, dreper viruspartikler som forblir smittsomme i vanlige masker. Dette er av stor betydning, har professor Jørn Klein uttalt til E24 (10). Jørn Klein er førsteamanuensis i smittevern og mikrobiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, og medlem av Fagråd for smittevern i Helse Sør-Øst.

Administrerende direktør i Nordox er stolt over å bidra til nyutviklingen av multi-use munnbind:

Det gleder oss at vi kan bidra i kampen mot den globale pandemien. Kobber er et fantastisk grunnstoff som i århundrer har vært brukt på grunn av sine bakteriedrepende egenskaper. Det er vårt norske kobber som gir munnbindet den fine rustrøde fargen, forteller en stolt direktør Lars Tomasgaard på Nordox-fabrikken på Helsfyr i Oslo. For noen uker siden fikk utenriksminister Eriksen Søreide og industriminister Nybø en prøve på det nye munnbindet da de besøkte fabrikken i oktober.

Kobber til medisinsk bruk

Det har lenge vært kjent at kobber er et grunnstoff med bakteriedrepende egenskaper som deaktiverer blant annet bronkittvirus, poliovirus, hiv og influensavirus (5-9). Derfor brukes kobber blant annet i sengetøy til sykehus, spesialstrømper for soldater og plaster mot diabetessår.

Kontaktopplysninger:

Nordox AS fabrikk i Oslo, administrerende direktør, Lars Tomasgaard, lars.tomasgaard@nordox.no, tel. 911 95 927

Distributør for Copper Inside i Norge:

Jan Johansen, jan@immitec.com, tel. 95 88 13 84

Nils Christian Mortensen, nils@med-eq.com, tel. 928 69 061

NORDOX ble etablert i 1886 og har i dag 73 ansatte. Fabrikken på Helsfyr produserer omlag 20.000 tonn kobberoksid i året, og leverer kobberoksid til Copper Inside.

MedCu er et av verdens ledede produsenter av kobberprodukter til sykehus og medisinsk industri. Selskapet har utviklet Copper Inside-munnbindet og patentert teknologien. Fra norsk kobberoksid lages det kobberfibertråder som veves inn i det unike munnbindet. Teknologien er godkjent av FDA, det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter. Kobbermunnbindet har samme høye filtreringsevne som de beste medisinske munnbind (>98%), er godkjent i alle regulatoriske tester ved europeiske TUV SUD, er CE-sertifisert (EN14683) og klassifisert som munnbind Type IIR (12-14).

Referanser og kilder:

Generelt om munnbind: https://helsenorge.no/koronavirus/munnbind

 1. Kobberoksid-impregnerte munnbind kan signifikant redusere risikoen for SARS-CoV-2 krysskontaminering: Borkow G, Lustiger D, Melamed E et al. Research Square, 08 September 2020, preprint, https://www.researchsquare.com/article/rs-60610/v1 DOI: 10.21203/rs.3.rs-60610/v1
 2. Kobberoksid viser potente antivirale egenskaper:
  Borkow G, Zhou SS, Page T, Gabbay J (2010) A Novel Anti-Influenza Copper Oxide Containing Respiratory Face Mask. PLoS ONE June 2010;5(6):e11295. https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0011295&type=printable
 3. SARS-CoV-2 viruset var ikke lenger er smittsomt på kobber innen 4 timer, mens det kunne overleve på plastoverflater i 72 timer: N Engl J Med 2020; 382:1564-1567. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973?query=featured_home
 4. Chin AWH, Chu JTS, Perera MRA et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. Lancet 2020 April 2 (Epub ahead of print).
 5. Insider Health artikkel: https://www.insider.com/does-copper-kill-germs-and-viruses
 6. Noen av de vanligste bakteriene som kobber har vist seg å drepe er MRSA, E.coli, Influensa A og Norovirus: Michels HT et al, Copper Alloy Surfaces Kill Bacteria and Reduce Hospital-Acquired Infections. HERD. 2015 Oct; 9(1): 64–79. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4561453 
 7. Borkow G. Using copper to fight microorganisms. Curr Chem Biol 2012;6:93-103.
 8. Borkow G, Gabbay J. Putting copper into action: copper-impregnated products with potent biocidal activities. FASEB J 2004;18:1728-30.
 9. Borkow G, Gabbay J. Endowing textiles with permanent potent biocidal properties by impregnating them with copper oxide. JTATM 2006;5(1).
 10. E24 har tidligere omtalt Nordox og det kommende kobber-munnbindet i april 2020, https://e24.no/norsk-oekonomi/i/70OA5B/kobberpulver-fra-helsfyr-skal-stanse-korona-i-israel)
 11. Kobbergruvebyen Røros: https://www.nrk.no/dokumentar/xl/finnes-det-noe-under-bakken-her-som-beskytter-mot-korona_-1.15180425
 12. Safety of Using Copper Oxide in Medical Devices, a Novel Anti-Influenza Copper Oxide Containing Respiratory Face Mask, by Borkovi G, Zhou S et al. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0011295
 13. Test rapport fra europeiske TUD SUD kan lasted ned på https://copper-inside.no/_files/200000153-45f3a45f3d/TUVSUD-TEST.pdf
 14. EU deklarasjon med CE-merking kan lastes ned på https://copper-inside.no/_files/200000152-16ac116ac5/EU-DEKLARASJON-CE.pdf