Gå til innholdet

Helse, miljø og sikkerhet

Miljøpolitikk

Våre kunder og samfunnet rundt skal oppleve NORDOX AS som et miljøansvarlig selskap. I det ligger at:

Alle ansatte har et felles ansvar for kvalitet, miljø og våre kunder.

Vesentlige miljøforhold

Ved NORDOX smeltes skrapkobber om til granulater og foredles videre til kobberoksid. Kobberoksid fremstilles ved en katalytisk oksidasjon av kobber. De viktigste energikildene er elektrisk strøm og spesialdestillat (olje).

Fabrikken drives i henhold til utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet av 20.05.2019.

Avfallsbehandling

Bedriften kildesorterer og leverer alt avfall til forskriftsmessig deponering:

Miljøstyringssystem

NORDOX’ miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til følgende standard for miljøstyring: ISO 14001:2015 (february 2018). NORDOX’ kvalitetsstyringssystem har siden 1993 vært sertifisert i henhold til standard ISO 9001. I 2015 ble bedriften sertifisert i henhold til standard ISO 9001:2015.

Se denne siden (på engelsk) for mer informasjon om sertifiseringene våre.